Fassaadide soojustamine

Energiakasutuse väärtustamine muutub iga aastaga üha päevakohasemaks teemaks, sest energia tootmine ja maavarad muutuvad kallimaks, mis omakorda suurendab hoonete kütmise kulu.

Peale selle soovib aina rohkem inimesi elada kvaliteetses sisekeskkonnas, kus puudub hallitus, ebameeldiv kopitus, jahe õhk välisseinte lähedal jm. Selle saavutamiseks on vältimatu hoone korralik soojustamine. Ehitusfüüsikaliselt loetakse tõhusaimaks ja probleemivabaks lahenduseks hoone soojustamist väljastpoolt.   Fassaadide soojustamiseks on palju võimalusi, millest kaks levinumat on tuulutatavad ja mittetuulutatavad lahendused. Tuulutatavate fassaadilahenduste hulka kuuluvad kõik lahendused, mille puhul pinnakatte ja soojustusmaterjali vahel toimub fassaadi tuulutus, mis tagab veeauru kulgemise seinakonstruktsioonist välja. Sellise lahenduse tingib harilikult fassaadi suure veeaurutakistusega pinnakiht.   Mittetuulutatavate fassaadilahenduste puhul on pinnakattekiht paigaldatud otse soojustusmaterjalile, moodustades kompaktse soojustussüsteemi. Ka sel juhul saab veeaur konstruktsioonist väljuda, kuid selleks ei ole vaja pinnakatte tagust eraldi tuulutust.   Deckol Nord OÜ soojustab fassaade põhiliselt soojusisolatsiooni liitsüsteemiga (SILS).   SILSI eelised Kõige sagedamini kasutatakse fassaadi soojustamisel soojusisolatsiooni liitsüsteeme (SILS), mida peetakse juba aastakümneid vaieldamatult energiasäästliku ehitamise kõige tõhusamaks lahenduseks. Renoveerimise eesmärgil kasutatakse SILSi kogu Euroopas umbes 80%l fassaadi soojustamise juhtudest. Uusehitiste puhul küündib SILSi kasutamise määr ligikaudu 50%ni. Tänapäevastest fassaadikatte lahendustest teisel kohal (20–25%) on klaas.   SILSil on võrreldes teiste süsteemidega rohkesti eeliseid: see tagab hea soojuskaitse ja vähese energiakao, seepärast sobib see ka energiasäästlike majade (nt passiivmajade, nullenergiaga majade) puhul; valgus pääseb hästi hoonesse – sein muutub paksemaks ainult isolatsioonikihi võrra, mistõttu aknad ei asu sügaval seina sees; SILS isoleerib väljast tulevat heli – kui kasutada sobivat soojustusmaterjali, on välisseinte heliisolatsioon parem kui kandvatel seintel; SILS peab vastu mehaanilisele koormusele ja vandaalitsemisele– selleks on olemas mitmesugused erilahendused (nt Carbon System); parim hinna ja kvaliteedi suhe; pärast hoone soojustamist peatub ka raudbetoonkonstruktsioonide korrosioonist tingitud lagunemine; väga suur hulk kujundusvõimalusi.   Üldjuhul teeb Deckol Nord OÜ enne soojustamistöid hetkeolukorra analüüsi, et valida sobiv soojustussüsteem, materjal ja töö käik. Samuti kavandame vajalikud sõlmede lahendused ning selgitame välja tulevikus paigaldatavate elementide asukoha fassaadil, et tagada nende sobiv kinnitus. Seejärel koostame tööplaani ja töö võib alata.   Töö käigus järgime täpselt materjalitootja esitatud nõudeid ning SILSi paigalduse üldpõhimõtteid. Sellega kindlustame kvaliteetse ja kestva fassaadilahenduse. Meie ettevõte annab oma tööle ja materjalile garantii viieks aastaks. Energiakasutuse väärtustamine muutub iga aastaga üha päevakohasemaks teemaks, sest energia tootmine ja maavarad muutuvad kallimaks, mis omakorda suurendab hoonete kütmise kulu. great web hosting for your internet site which website is good for web hosting.

Fassaadide soojustamine

Energiakasutuse väärtustamine muutub iga aastaga üha päevakohasemaks teemaks, sest energia tootmine ja maavarad muutuvad kallimaks, mis omakorda suurendab hoonete kütmise kulu.

Peale selle soovib aina rohkem inimesi elada kvaliteetses sisekeskkonnas, kus puudub hallitus, ebameeldiv kopitus, jahe õhk välisseinte lähedal jm. Selle saavutamiseks on vältimatu hoone korralik soojustamine. Ehitusfüüsikaliselt loetakse tõhusaimaks ja probleemivabaks lahenduseks hoone soojustamist väljastpoolt.

 

Fassaadide soojustamiseks on palju võimalusi, millest kaks levinumat on tuulutatavad ja mittetuulutatavad lahendused.

Fassaadide soojustamine

Tuulutatavate fassaadilahenduste hulka kuuluvad kõik lahendused, mille puhul pinnakatte ja soojustusmaterjali vahel toimub fassaadi tuulutus, mis tagab veeauru kulgemise seinakonstruktsioonist välja. Sellise lahenduse tingib harilikult fassaadi suure veeaurutakistusega pinnakiht.

 

Mittetuulutatavate fassaadilahenduste puhul on pinnakattekiht paigaldatud otse soojustusmaterjalile, moodustades kompaktse soojustussüsteemi. Ka sel juhul saab veeaur konstruktsioonist väljuda, kuid selleks ei ole vaja pinnakatte tagust eraldi tuulutust.

 

Deckol Nord OÜ soojustab fassaade põhiliselt soojusisolatsiooni liitsüsteemiga (SILS).

 

SILSI eelised

Kõige sagedamini kasutatakse fassaadi soojustamisel soojusisolatsiooni liitsüsteeme (SILS), mida peetakse juba aastakümneid vaieldamatult energiasäästliku ehitamise kõige tõhusamaks lahenduseks. Renoveerimise eesmärgil kasutatakse SILSi kogu Euroopas umbes 80%l fassaadi soojustamise juhtudest. Uusehitiste puhul küündib SILSi kasutamise määr ligikaudu 50%ni. Tänapäevastest fassaadikatte lahendustest teisel kohal (20–25%) on klaas.

 

SILSil on võrreldes teiste süsteemidega rohkesti eeliseid:

  • see tagab hea soojuskaitse ja vähese energiakao, seepärast sobib see ka energiasäästlike majade (nt passiivmajade, nullenergiaga majade) puhul;
  • valgus pääseb hästi hoonesse – sein muutub paksemaks ainult isolatsioonikihi võrra, mistõttu aknad ei asu sügaval seina sees;
  • SILS isoleerib väljast tulevat heli – kui kasutada sobivat soojustusmaterjali, on välisseinte heliisolatsioon parem kui kandvatel seintel;
  • SILS peab vastu mehaanilisele koormusele ja vandaalitsemisele– selleks on olemas mitmesugused erilahendused (nt Carbon System);
  • parim hinna ja kvaliteedi suhe;
  • pärast hoone soojustamist peatub ka raudbetoonkonstruktsioonide korrosioonist tingitud lagunemine;
  • väga suur hulk kujundusvõimalusi.

 

Üldjuhul teeb Deckol Nord OÜ enne soojustamistöid hetkeolukorra analüüsi, et valida sobiv soojustussüsteem, materjal ja töö käik. Samuti kavandame vajalikud sõlmede lahendused ning selgitame välja tulevikus paigaldatavate elementide asukoha fassaadil, et tagada nende sobiv kinnitus. Seejärel koostame tööplaani ja töö võib alata.

 

Töö käigus järgime täpselt materjalitootja esitatud nõudeid ning SILSi paigalduse üldpõhimõtteid. Sellega kindlustame kvaliteetse ja kestva fassaadilahenduse. Meie ettevõte annab oma tööle ja materjalile garantii viieks aastaks.

Fassaadide soojustamine Energiakasutuse väärtustamine muutub iga aastaga üha päevakohasemaks teemaks, sest energia tootmine ja maavarad muutuvad kallimaks, mis omakorda suurendab hoonete kütmise kulu.
Fassaadide soojustamine
introduce excellent picks of top web hosting providers in usa to host great web hosting for website services provider which is excellent site for web hosting your personal web or even dedicated business website. Secondly, easy to use website solutions provided by hosts website uk with reasonable time websites design, for website hosting in UK you may want to look at best web hosting providers top 5 uK for tested and proved quality well web hosting service providers
Fassaadide soojustamine

 

KESTVAD FASSAADILAHENDUSED

Fassaadi Hooldus pakub tänapäevast oskusteavet ja tehnoloogiat fassaadide terviklikuks korrastamiseks.

Fassaadid

Tüüpilisi probleeme

Määrdunud fassaadid

Fassaadi kasutusiga

Hooldusest

Fassaadide pesu

Fassaadide värvimine

Fassaadide soojustamine

Kontakt

Deckol Nord OÜ

Tel (+372) 58 666 601