Miks fassaadikatted lagunevad?

Fassaadikatete lagunemist mõjutavad paljud erinevad tegurid, millest tähtsaimateks loeme:

Kasutatakse ebakvaliteetseid, odavaid, tihti omavahel sobimatuid materjale. Fassaad lastakse ehitada puudulike teadmiste ja oskustega inimesel või ettevõttel. Tagajärjeks on n-ö omalooming, mis on tihti vastuolus hea ehitustavaga ning tootja nõuete ja soovitustega. Ehituseks vajalikke projekte ei ole või need on puudulikud (eelkõige sõlmlahendused). Sõlmlahendused (ehk fassaadi materjali kokkupuute lahendused teiste pindade ja materjalidega) ei vasta nõuetele. Enam tekitavad sealjuures probleeme: parapett (lamekatuse korral); vihmavee süsteemid – rennid ja äravoolutorud; avade lahendused – akna veeplekk, avatäite liide krohvipinnaga; soklilahendused – pritsmevee piirkond, pinnasega kokku puutuv viimistluskiht, mehaanilise koormuse ja vandaalikindlus; tuulutatava fassaadi ebapiisav või puuduv tuulutus.   Ehkki neile probleemidele on olemas lahendused, ei soovi ega oska kahjuks sugugi kõik ehitajad ja projekteerijad neid kasutada. Sageli eelistatakse pakkuda hoone omanikule soodsamat lahendust, et tellimust saada, ning püütakse seetõttu hoida raha kokku nii materjalide pealt kui ka sõlmlahenduste korrektselt teostuselt.   Ammutuntud tõsiasi on see, et esialgu soodsaimana näiv lahendus ei pruugi lõpptulemusena alati parimaks osutuda. Algne kokkuhoid võib hiljem paisutada fassaaditöö maksumuse tunduvalt kõrgemaks hinnast, mille oli esitanud kõige kallima pakkumuse tegija. Juba valminud fassaadi kordategemine läheb tunduvalt kulukamaks kui algusest peale kvaliteetselt projekteerimine ja ehitamine.   Fassaadi Hooldus kasutab sõlmlahenduste teostamisel erinevate tootjate, kutsealaliitude ja tehnilise järelvalve poolt välja töötatud standartlahendusi. Erilahenduste korral töötame iseseisvalt välja sobivad sõlmlahendused. Fassaadikatete lagunemist mõjutavad paljud erinevad tegurid, millest tähtsaimateks loeme: great web hosting for your internet site which website is good for web hosting.

Miks fassaadikatted lagunevad?

Fassaadikatete lagunemist mõjutavad paljud erinevad tegurid, millest tähtsaimateks loeme:

  1. Kasutatakse ebakvaliteetseid, odavaid, tihti omavahel sobimatuid materjale.
  2. Fassaad lastakse ehitada puudulike teadmiste ja oskustega inimesel või ettevõttel. Tagajärjeks on n-ö omalooming, mis on tihti vastuolus hea ehitustavaga ning tootja nõuete ja soovitustega.
  3. Ehituseks vajalikke projekte ei ole või need on puudulikud (eelkõige sõlmlahendused).
  4. Sõlmlahendused (ehk fassaadi materjali kokkupuute lahendused teiste pindade ja materjalidega) ei vasta nõuetele. Enam tekitavad sealjuures probleeme:
  • parapett (lamekatuse korral);
  • vihmavee süsteemid – rennid ja äravoolutorud;
  • avade lahendused – akna veeplekk, avatäite liide krohvipinnaga;
  • soklilahendused – pritsmevee piirkond, pinnasega kokku puutuv viimistluskiht, mehaanilise koormuse ja vandaalikindlus;
  • tuulutatava fassaadi ebapiisav või puuduv tuulutus.

 

Ehkki neile probleemidele on olemas lahendused, ei soovi ega oska kahjuks sugugi kõik ehitajad ja projekteerijad neid kasutada. Sageli eelistatakse pakkuda hoone omanikule soodsamat lahendust, et tellimust saada, ning püütakse seetõttu hoida raha kokku nii materjalide pealt kui ka sõlmlahenduste korrektselt teostuselt.

 

Ammutuntud tõsiasi on see, et esialgu soodsaimana näiv lahendus ei pruugi lõpptulemusena alati parimaks osutuda. Algne kokkuhoid võib hiljem paisutada fassaaditöö maksumuse tunduvalt kõrgemaks hinnast, mille oli esitanud kõige kallima pakkumuse tegija. Juba valminud fassaadi kordategemine läheb tunduvalt kulukamaks kui algusest peale kvaliteetselt projekteerimine ja ehitamine.

 

Fassaadi Hooldus kasutab sõlmlahenduste teostamisel erinevate tootjate, kutsealaliitude ja tehnilise järelvalve poolt välja töötatud standartlahendusi. Erilahenduste korral töötame iseseisvalt välja sobivad sõlmlahendused.

Miks fassaadikatted lagunevad?
Miks fassaadikatted lagunevad? Fassaadikatete lagunemist mõjutavad paljud erinevad tegurid, millest tähtsaimateks loeme:
Miks fassaadikatted lagunevad?
introduce excellent picks of top web hosting providers in usa to host great web hosting for website services provider which is excellent site for web hosting your personal web or even dedicated business website. Secondly, easy to use website solutions provided by hosts website uk with reasonable time websites design, for website hosting in UK you may want to look at best web hosting providers top 5 uK for tested and proved quality well web hosting service providers
Miks fassaadikatted lagunevad?

 

KESTVAD FASSAADILAHENDUSED

Fassaadi Hooldus pakub tänapäevast oskusteavet ja tehnoloogiat fassaadide terviklikuks korrastamiseks.

Fassaadid

Tüüpilisi probleeme

Määrdunud fassaadid

Fassaadi kasutusiga

Hooldusest

Fassaadide pesu

Fassaadide värvimine

Fassaadide soojustamine

Kontakt

Deckol Nord OÜ

Tel (+372) 58 666 601