Lingid seadustele ja fassaadidega seotud normidele ning määrustele.

Seadused

 

Eesti Ehitusseadus

Ehitusloa vorminõuded

Ehitusloa taotluse vorminõuded ja esitamise kord

 

Fassaadidega seotud normid ja määrused

 

Polüstüreenil põhinev soojusisolatsiooni liitsüsteem (EVS EN 13499)

Mineraalvillal põhinev soojusisolatsiooni liitsüsteem (EVS EN 13500)

Euroopa tehnilise tunnustuse teostamise juhend soojusisolatsiooni liitsüsteemidele (ETAG 004, inglise keelne)

Euroopa tehnilise tunnustuse teostamise juhend soojusilolatsiooni liitsüsteemis kasutatavatele tüüblitele (ETAG 014, inglise keelne)