Teenused

Meie töö eesmärk on alati kvaliteetsed ja kauakestvad lahendused.

Oma teenuste kvaliteedi huvides töötame läbi kogu olemasoleva info, külastame objekti ning vajaduse korral pakume kliendile sobivaid lahendusi nii fassaadi jaoks üldiselt kui ka konkreetseid sõlmlahendusi.

Fassaadide soojustamise, krohvimise ja renoveerimise kohta saab lugeda Deckol Nordi veebilehelt.

Vali teenus:

Pesemine

Tolmunud fassaadi saab puhastada ka ise, kuid vetika ja seentega saastunud fassaadi korrastamiseks soovitame alati kasutada professionaalide abi.

Tolmu ja mustusega määrdunud fassaadi puhastamiseks on kaks võimalust:

 • pesta sobivate vahendite ja/või seadmetega;
 • kui fassaadi viimistluskiht on kaetud mustuse või ainetega, mida ei õnnestu eemaldada, võib fassaadi sobiva värviga üle värvida.

Vetika- või seenekoloonia levikule saame piiri panna kahel viisil: probleemi ennetades või leviala suurenemist takistades.

 • Probleemi saab ennetada sellega, et vetikatele ja seentele ei pakuta eluks vajalikke toitaineid, st valitakse sobiv viimistluskiht ning piiratakse fassaadi märgumist.
 • Juba olemasolevate vetikarakkude ja seeneeoste paljunemist saab tõkestada biotsiidide abil, valides fassaadi korrastamisel õige viimistlusmaterjali.

Meie kogemuse järgi annab vetika- või seenekolooniaga saastunud fassaadi pesu tulemi ainult paariks aastaks, samal ajal kui pärast eeltöötlust ja ülevärvimist võib fassaad püsida sõltuvalt keskkonnast puhas kuni 20 aastat.

Värvimine

Fassaadi viimistluskihti tuleb aeg-ajalt uuendada. Ülevärvimise vajaduse sagedus oleneb aluspinnast ja viimistlusmaterjali liigist. Näiteks puidu puhul on see intervall 3–10 aastat ja krohvi puhul 10–30 aastat.

Seente või vetikatega saastunud pind tuleb kõigepealt puhtaks pesta, sest vetika- ja seenekolooniad ei sobi järgmistele kattekihtidele vastupidavaks aluspinnaks.

Korrastamine

Peale selle, et fassaadile koguneb mustust ja viimistluskiht vananeb, tuleb ette ka fassaadi lagunemist.

Fassaadi hooldustöid teeme erinevatel põhjustel:

 • soojustuse tõhustamine, kui see polnud piisav või optimaalne
 • optiline värskendus st hallituse või vetikatega saastunud fassaadi puhastamine keskkonnahoidlikul viisil, spetsiaalne eeltöötlemine enne värvimist, väiksemate krohviparanduste tegemine ja renoveerimisvärviga katmine
 • viimistluskrohvi ja/või armeeringu lagunenud kohtade korrastamine ja viimistluskihi taastamine
 • laguneva või halvasti viimistletud pinna täielik armeerimine ja uue viimistluskihi paigaldus

Küsi hinnapakkumist

Hinnapakkumise jaoks saatke meile palun andmed fassaadi pindala kohta või projekti vaated ja põhiplaan PDF- või DWG-failina. Lisage ka pilte fassaadist ja lühike selgitus, miks soovite fassaadihooldustöid tellida.

Garantii

Garantii on õigekeelsussõnaraamatu ÕS 2018 järgi ’tagatis’. Mõlemat terminit kasutatakse ka õiguslikus kontekstis. Kvaliteet tähendab eesti keele seletava sõnaraamatu alusel toote, töö jne omaduste (sh püsivuse) kogusummat, mis näitab otstarbele vastavuse suhtmäära.

Garanteerime oma töö kvaliteedi kahes mõõtmes. Materiaalses mõttes on meie töö kvaliteet garanteeritud kindlustuslepinguga, mille oleme sõlminud kindlustusseltsiga. Leping hõlmab tehtud tööde garantiiaegset kindlustust ning vara- ja tegevuskindlustust. Põhimõtteliselt lähenedes tagame kvaliteedi ka inimlikul tasandil. Paneme töösse kogu oma teadmiste ja oskuste pagasi ning vastutame tulemuse eest kogu oma südametunnistusega, sest soovime, et klient oleks meie tööga rahul.

Siiski kehtib meie töö kvaliteedi tagamisel põhjendatuse ja mõistlikkuse põhimõte. See tähendab, et garantii alla ei kuulu näiteks:

 • äärmuslikes oludes päikesest, ilmastikust ning muust keskkonnamõjust tingitud viimistluskihi niiskumine, pleekimine, saastumine ja lagunemine
 • mehaanilisest koormusest põhjustatud fassaadi lagunemine
 • probleemsest lahendusest põhjustatud defektid, mis on tekkinud põhjusel, et klient keeldus Deckol Nordi pakutud korrektsest lahendusest

Iga objekti puhul vaatleme garantiid eraldi olenevalt objekti laadist, tellitud tööst ja kasutatavatest materjalidest. Täpse kokkuleppe sõlmime töövõtulepingus.